کولر سلولزی اقتصادی EC0700e

19,660,000 تومان

 • ظرفیت هوادهی 8000 متر معکب در ساعت
 • نصب رایگان
 • دارای گواهینامه CE به شماره : ۸۰۱۳۸۲۰۰۸۴۰۸۰
 • دارای نشان استاندارد ملی ایران
 • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
 •  راندمان تبخیر بالای %۸۳ درصد
 • فضای قابل سرمایش (مترمربع) 130 – 90
 • ظرفیت هوادهی 8000 متر معکب در ساعت
 • نصب رایگان
 • دارای گواهینامه CE به شماره : ۸۰۱۳۸۲۰۰۸۴۰۸۰
 • دارای نشان استاندارد ملی ایران
 • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
 •  راندمان تبخیر بالای %۸۳ درصد