کولر سلولزی EC0550 (ریموت ترموستات)

19,100,000 تومان

 • کنترل ترموستاتیک ، تایمر و ریموت کنترل
 • ظرفیت هوادهی 6400 متر معکب در ساعت
 • راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر )
 • راندمان تبخیر بالای ۸۳ درصد
 • عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی
 • فضای قابل سرمایش (مترمربع) 90 -65
 • ظرفیت هوادهی 6400 متر معکب در ساعت
 • دارای ریموت کنترل، کنترل ترموستات ، تایمر
 • راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر )
 • راندمان تبخیر بالای ۸۳ درصد
 • عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی
 • سطح(فضای)  قابل سرماشی 65-90 مترمکعب