کولر سلولزی صنعتی تک فاز دو دور EC 1100D

  • ظرفیت هوادهی 11000 متر معکب در ساعت
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران
  • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
  •  راندمان تبخیر بالای %۸۳ درصد
  • عمر طولانی پد سلولزی ( با سختی آب معمول ۳ تا ۵ سال )
Statusناموجود
Categories
  • ظرفیت هوادهی 11000 متر معکب در ساعت
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران
  • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
  •  راندمان تبخیر بالای %۸۳ درصد
  • عمر طولانی پد سلولزی ( با سختی آب معمول ۳ تا ۵ سال )