کولر سلولزی EC0280

6,400,000 تومان

  • ظرفیت هوادهی 1300 متر معکب در ساعت
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران
  • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
  •  راندمان تبخیر بالای %80 درصد
  • فضای قابل سرمایش (مترمربع) 30 – 20
Categories
  • ظرفیت هوادهی 1300 متر معکب در ساعت
  • دارای نشان استاندارد ملی ایران
  • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
  •  راندمان تبخیر بالای %80 درصد