هیتر گازی GH 0625

35,800,000 تومان

 • ظرفیت حرارتی 25000 کیلو کالری در ساعت
 • دارای گواهینامه CE بشماره : ۱۳۱۲BT5186
 • راندمان حرارتی %۷۷ – %۸۴٫۶ ( Gross- Net)
 • قابلیت نصب ترموستاتیک محیطی و مصرف سوخت سالیانه کمتر
 • دارای فن آکسیال کم صدا و راندمان بالا
 • فضای قابل گرمایش (متر مکعب) 700 – 400
Categories
 • ظرفیت حرارتی 25000 کیلو کالری در ساعت
 • دارای گواهینامه CE بشماره : ۱۳۱۲BT5186
 • راندمان حرارتی %۷۷ – %۸۴٫۶ ( Gross- Net)
 • قابلیت نصب ترموستاتیک محیطی و مصرف سوخت سالیانه کمتر
 • دارای فن آکسیال کم صدا و راندمان بالا
 • فضای قابل گرمایش (متر مکعب) 700 – 400