هیتر گازی GH0660 (گرمایش کانالی)

69,870,000 تومان

 • ظرفیت حرارتی 45000 – 25000 کیلو کالری در ساعت
 • راندمان حرارتی %۸۰ – %۸۹ (Net-Gross)
 • دارای کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت سالیانه کمتر
 • دارای سانتریفیوژ کم صدا و راندمان بالا
 • ایمنی بالا ، مجهز به ترموستات کنترل فن و ترموستات حدی و شیر کنترل گاز دو مرحله ای ( ساخت SIT ایتالیا )
 • فضای قابل گرمایش (مترکعب) 900 – 700
Categories
 • ظرفیت حرارتی 45000 – 25000 کیلو کالری در ساعت
 • راندمان حرارتی %۸۰ – %۸۹ (Net-Gross)
 • دارای کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت سالیانه کمتر
 • دارای سانتریفیوژ کم صدا و راندمان بالا
 • ایمنی بالا ، مجهز به ترموستات کنترل فن و ترموستات حدی و شیر کنترل گاز دو مرحله ای ( ساخت SIT ایتالیا )
 • فضای قابل گرمایش (مترکعب) 900 – 700