هیتر گازی مشهدظهور مدل ۲۴۰۰B

38,200,000 تومان

* مجهز به ترموستات محیطی
* مجهز به شیر کنترل گاز (سیت ایتالیا)
* مجهز به دمپر اتوماتیک(انتقال حرارت یکنواخت به محیط)
* توان حرارتی ۴۵۰۰۰ کیلو کالری
* فضای قابل گرمایش تا ۹۰۰ متر مکعب
* گاز شهری(قابل تبدیل به گاز مایع)
* دارای نشان استاندارد ایران

* مجهز به ترموستات محیطی
* مجهز به شیر کنترل گاز (سیت ایتالیا)
* مجهز به دمپر اتوماتیک(انتقال حرارت یکنواخت به محیط)
* توان حرارتی ۴۵۰۰۰ کیلو کالری
* فضای قابل گرمایش تا ۹۰۰ متر مکعب
* گاز شهری(قابل تبدیل به گاز مایع)
* دارای نشان استاندارد ایران