هیتر گازی مشهدظهور مدل ۲۴۰۰A

32,900,000 تومان

* مجهز به ترموستات محیطی
* مجهز به شیر کنترل گاز(سیت ایتالیا)
* توان حرارتی ۴۵۰۰۰ کیلو کالری
* فضای قابل گرمایش تا ۹۰۰ متر مکعب
* گاز شهری(قابل تبدیل به گاز مایع)
* دارای نشان استاندارد ایران

* مجهز به ترموستات محیطی
* مجهز به شیر کنترل گاز(سیت ایتالیا)
* توان حرارتی ۴۵۰۰۰ کیلو کالری
* فضای قابل گرمایش تا ۹۰۰ متر مکعب
* گاز شهری(قابل تبدیل به گاز مایع)
* دارای نشان استاندارد ایران