هیتر برقی فن دار سه فاز EH0150

21,970,000 تومان

 • ظرفیت حرارتی 15 کیلو وات
 • دارای گواهینامه CE بشماره : ۸۰۱۳۸۲۰۲۸۴۹۴
 • دارای نشان استاندارد ملی ایران
 • کنترل خودکار دما
 • فن آکسیال با صدای کم
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) 280
Categories
 • ظرفیت حرارتی 15 کیلو وات
 • دارای گواهینامه CE بشماره : ۸۰۱۳۸۲۰۲۸۴۹۴
 • دارای نشان استاندارد ملی ایران
 • کنترل خودکار دما
 • فن آکسیال با صدای کم
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) 280