بهار ساز GM0680 (سرمایش و گرمایش کانالی)

93,200,000 تومان

 • ظرفیت حرارتی 4000 – 2500 کیلو کالری
 • راهکار سرمایشی  و گرمایش اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر )
 •  راندمان تبخیر( سرمایش ) بالای ۸۳ درصد
 • راندمان حرارتی %۷۷ – %۸۳ (Net-Gross)
 • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی پوشالی در طول فصل
 • کنترل ترموستاتیک درحالت گرمایش
 • دارای مبدل حرارتی از جنس استیل
 • فضای قابل گرمایش  (مترمربع) 200 – 150
 • فضای قابل سرمایش  (مترمربع) 200 – 100
Categories
 • ظرفیت حرارتی محصول (گرمایش و سرمایش)
 • راهکار سرمایشی  و گرمایش اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر )
 •  راندمان تبخیر( سرمایش ) بالای ۸۳ درصد
 • راندمان حرارتی %۷۷ – %۸۳ (Net-Gross)
 • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی پوشالی در طول فصل