بخاری کارگاهی(نفتی-گازوئیلی) DW430

16,300,000 تومان

  • ظرفیت حرارتی 50000 کیلو کالری در ساعت
  • گرمایش موضعی
  • مناسب برای فضاهای با تهویه کافی
  • کارگاه ،کارخانه صنعتی ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهای در حال ساخت
Categories
  • ظرفیت حرارتی 50000 کیلو کالری در ساعت
  • گرمایش موضعی
  • مناسب برای فضاهای با تهویه کافی
  • کارگاه ،کارخانه صنعتی ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهای در حال ساخت