بخاری کارگاهی(نفتی-گازوئیلی) DW0450

  • ظرفیت حرارتی 50000 کیلو کالری در ساعت
  • مناسب برای مصارف صنعتی گرمایش موضعی
  • مناسب برای فضاهای با تهویه کافی

کارگاه ،کارخانه صنعتی ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهای در حال ساخت

Statusناموجود
Categories
  • ظرفیت حرارتی 50000 کیلو کالری در ساعت
  • مناسب برای مصارف صنعتی گرمایش موضعی
  • مناسب برای فضاهای با تهویه کافی

کارگاه ،کارخانه صنعتی ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهای در حال ساخت